Homestaging

Homestaging, ať už je nazýván oborem či uměním, dorazil do České republiky s mnohaletým zpožděním. Tento fenomén znamená specifickou úpravu interieru bytů a domů, určených k prodeji, či pronájmu. 


Nejedná se o bytovou architekturu, jednou větou je to vidění interieru a prostoru očima kupujícího. A neznamená to jen „úklid” jako takový, ale uvedení a dotvoření interieru do vizuálně přijatelné podoby. Ať už uspořádáním nábytku a doplňků do logické, účelové, ale hlavně vzhledově příjemné podoby a odstranění všech „nežádoucích” elementů, nebo využití sladění barev a světla. Důležité je i vnímání prostoru, jeho velikosti a  využití. To především proto, že většina lidí vidí jen co vidí a o skutečné koupi se rozhodují v prvních deseti-dvaceti vteřinách.


Účelem homestagingu, je nejen udržení (či navýšení) prodejní ceny, ale především zkrácení doby prodeje. To vše, za pokud možno nejméně výdajů a největší efektivity. A o to jde homestagerům, i majitelům nemovitostí.


Články o homestagingu: Homestaging 1  Homestaging 2  Homestaging 3

 

Homestaging